N-VA KRIJGT SLEUTELROL IN EUROPESE TERREURCOMMISSIE

16/09/2017

 

Europarlementslid Helga Stevens (N-VA) is zonet aangeduid tot co-rapporteur in de Europese terreurcommissie. Dat betekent dat Stevens meeschrijft aan de aanbevelingen die de commissie zal opstellen om het Europese antiterreurbeleid te versterken. “Het is een hele eer voor mij om deze sleutelpositie te mogen opnemen,” zegt Stevens. “Deze terreurcommissie heeft het mandaat om de tekortkomingen op het vlak van terrorismebestrijding aan te pakken, samen met internationale partners en met een belangrijke focus op samenwerking en uitwisseling van informatie. Ik zal er alles aan doen om de veiligheid van onze burgers te helpen verbeteren. Dat is een absolute prioriteit is voor mij."

Deze bijzondere, tijdelijke terreurcommissie van het Europees Parlement hield deze ochtend haar openingszitting en zal in principe een jaar lang samenkomen en plaatsbezoeken afleggen. Stevens: “De gegevensuitwisseling tussen de lidstaten en tussen de verschillende Europese informatiesystemen wordt een belangrijk aandachtspunt. Maar ook antiterrorismewetgeving, Europese grensbewaking, de werking van Europol en de samenwerking met niet-EU-landen zullen we tegen het licht houden. Hiernaast zullen we bekijken hoe we de slachtofferhulp kunnen verbeteren. Daarvoor kunnen we betrokken slachtofferorganisaties uitnodigen."

Stevens verwacht dat deze terreurcommissie een betekenisvolle nieuwe stap zal zijn in de strijd tegen terreur op Europees vlak: “Wat mij betreft dient de focus in eerste instantie te liggen op concreet bruikbare aanbevelingen, zoals het oplijsten van beste praktijken in de verschillende lidstaten waarmee achterblijvers onmiddellijk aan de slag kunnen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het beschermen van kwetsbare plaatsen, zoals luchthavens en treinstations, maar ook aan deradicaliseringsprogramma’s."

Naast Stevens werd ook de Duitse Monika Hohlmeier (EVP-fractie) aangeduid als co-rapporteur. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het eindrapport. De Franse Nathalie Griesbeck (ALDE-fractie) neemt het voorzitterschap op.

Voor bijkomende vragen kan u terecht bij: Helga Stevens - helga.stevens@europarl.europa.eu - 0476 90 99 39 (sms) Yannick Vanderveeren (woordvoerder) - yannick.vanderveeren@europarl.europa.eu - 0473 80 64 46