Helga's tussenkomst in plenaire vergadering van 15.02.2017 m.b.t. agendapunt " Terrorismebestrijding”.

19/02/2017

Voorzitter, collega's,

Morgen zal het Europees Parlement normaal gezien een nieuwe anti-terrorismerichtlijn goedkeuren. Bedoeling is om te komen tot gemeenschappelijke definities voor terroristische misdrijven waaraan ook meteen minimumstraffen worden gekoppeld. Het terroristisch motief geldt voortaan als verzwarende omstandigheid.

Online haatberichten van IS-sympathisanten, bijvoorbeeld, zullen nu overal in de EU moeten worden vervolgd en verplicht offline gehaald. Ook is hacking van kritische infrastructuur, reizen en rekrutering met terroristische motieven verboden.

Tegelijk is er aandacht voor de slachtoffers. De richtlijn bepaalt dat lidstaten concrete maatregelen moeten nemen om terreurslachtoffers en/of hun families beter te helpen op medisch, psychisch en juridisch vlak. Efficiënte hulp, een snelle juridische afhandeling van schadeclaims, en het uit de wereld helpen van de administratieve lijdensweg om erkend te worden als terreurslachtoffer, dat is het doel. Na de aanslagen in Brussel van 22 maart vorig jaar, bleek dat er op dat vlak ook in mijn land nog veel ruimte voor verbetering is.

Daarom is de N-VA tevreden met dit voorstel.