Helga's tussenkomst in plenaire vergadering van 30.11.2016 m.b.t. agendapunt "Overeenkomst tussen de VS en de EU betreffende de bescherming van persoonsgegevens in verband met strafbare feiten

30/11/2016


De overkoepelende overeenkomst is een grote stap vooruit! Nooit eerder werd zo’n hoog niveau van bescherming onderhandeld tussen de EU en de VS bij de uitwisseling van persoonsgegevens voor de bestrijding van terrorisme en georganiseerde misdaad.


We zijn nog steeds een doelwit van terrorisme. Daarom zijn samenwerking en uitwisseling van gegevens inderdaad cruciaal voor de bescherming van onze maatschappij. Maar we moeten en kunnen deze uitwisseling fatsoenlijk organiseren, met inachtneming van onze Europese waarden waaronder de bescherming van privacy. Ik benadruk dat gegevensbescherming en de strijd tegen terrorisme elkaar niet in de weg staan, en een gemeenschappelijk kader voor gegevensbescherming juist tot betere samenwerking zal leiden. 

De critici proberen nu alsnog de overkoepelende overeenkomst te torpederen door haar te willen voorleggen aan het Europees Hof van Justitie. Dit klinkt nobel, maar het is niets meer dan een vertragingsmiddel. Uitstel doet de huidige situatie voortbestaan, en die is heel wat slechter! Bovendien is er de garantie dat de overeenkomst voortdurend zal worden gemonitord en regelmatig geëvalueerd. Ook treedt de overeenkomst pas in werking wanneer de VS deze volledig invoert. Ik roep dus iedereen op de verwijzing naar het Hof van Justitie niet te steunen. De rapporteur geniet mijn volle steun.