#Brexit

25/06/2016

 

Gisteren stemden de Britse burgers voor een Brexit.


In reactie hierop stuurde de N-VA Delegatie in het Europees Parlement een persbericht uit.

Brexit: wake-up call voor Europa.

Niet goed voor de Europese Unie, niet goed voor Vlaanderen. Een duidelijke meerderheid van de Britten heeft voor een Brexit gekozen en dus voor een vertrek van hun land uit de Europese Unie. Een kleine 52 percent stemde voor een exit, 48 percent gaf aan in de EU te willen blijven. De N-VA delegatie in het Europees parlement roept op tot respect voor de keuze van de Britse kiezer. Zowel voor Europa als voor Vlaanderen is dit geen goede zaak. Helaas hoor ik dat sommige eurofiele politici nog steeds het zonlicht ontkennen. Uit dit resultaat leiden zij af dat we nu nood zouden hebben aan een grote sprong richting Europese superstaat. Zij vergissen zich. Ook in Vlaanderen, Nederland, en de rest van de Unie morren de burgers. Waar de EU wel nood aan heeft, is aan de sterke eurorealistische hervormingen die de N-VA voorstelt. Zodat we eindelijk komen tot een Europese unie die duidelijke grenzen stelt, klare taal spreekt en wél woord houdt. En dus moeten wij bijvoorbeeld de asielcrisis en de sociale zekerheidsmigratie aanpakken, moeten we afrekenen met al te detaillistische Europese bemoeienissen en ook een belangrijke rol toekennen aan sterke en verantwoordelijke lidstaten. Wij hebben geen referendum nodig om te weten dat het niet goed zit in de EU. Wie nu blij is dat de Britten aan de zijlijn worden geparkeerd en droomt dat zo een ongelimiteerde Europese integratie mogelijk wordt, die heeft elke voeling met de realiteit verloren. Niemand zit te wachten op irrealistische Europese luchtkastelen. Wat nu, vraagt u zich misschien af. Volgens de Europese verdragen moet de Brits-Europese echtscheiding binnen de 2 jaar worden geregeld. Het Verenigd Koninkrijk is vandaag onze vierde belangrijkste handelspartner, goed voor tienduizenden jobs in Vlaanderen. We hebben er dus alle belang bij om uitstekende relaties met hen te blijven onderhouden. Het zou absoluut onverantwoordelijk zijn om nu te vervallen in kleinzielige wraakacties. Dit was een democratische beslissing waarop we volwassen moeten reageren. De N-VA verliest hiermee een sterke bondgenoot in de Europese Unie, maar staat lang niet alleen met haar analyse. Het is duidelijk dat we meer dan ooit moeten investeren in een netwerk van gelijkgezinde partijen in verschillende lidstaten. Zodat we samen de realistische stem verder aan belang doen winnen in de Europese Unie. Velen delen nu al onze analyse, maar er ligt nog enorm veel werk op de plank. Het wordt vooral uitkijken naar de houding van Europees Raadsvoorzitter Donald Tusk. Het is alvast hoopgevend dat hij zich onlangs als doordrongen eurorealist uitte. In de N-VA zal hij een sterke partner vinden voor de sterke hervormingen die nu al te lang blijven aanslepen.