Helga's tussenkomst in plenaire vergadering van 08.06.2016 m.b.t. agendapunt "Verbetering van het delen van gegevens en het gebruik van Europese informatiesystemen en databanken bij de bestrijdin

09/06/2016

Helga's tussenkomst in plenaire vergadering van 08.06.2016 m.b.t. agendapunt "Verbetering van het delen van gegevens en het gebruik van Europese informatiesystemen en databanken bij de bestrijding van de zware transnationale criminaliteit en terrorisme"


Het delen van informatie is vitaal voor de bewaking van onze buitengrenzen, de integriteit van het Schengengebied en zodoende het waarborgen van onze veiligheid.


Wij moeten beletten dat aanslagen Europa blijven teisteren.
Wij moeten beletten dat overheden geen andere keuze hebben dan hun grenzen te sluiten, als enige manier om criminelen buiten Europa te houden.
Wij moeten beletten dat de burger alle vertrouwen verliest.


Daarom dient er in deze materie daadkrachtig te worden opgetreden. Een wijziging in mentaliteit op het niveau van de Lidstaten is daarbij vereist.


Ja, veiligheid is hun bevoegdheid, maar informatie moet uitgewisseld worden. Niet in bulk, want dan wordt het voor de politiediensten ook maar zoeken naar een naald in een hooiberg.


Maar concrete hits moeten effectief tussen gelijkgezinde inlichtingendiensten worden gedeeld. We moeten daarbij bestaande databanken, zoals het SIS-systeem dat toelaat om personen en goederen te seinen, optimaal benutten. Ook Europol, het EU-agentschap waarbinnen sinds kort een gespecialiseerde cel Antiterrorisme actief is, moet daarbij centraal staan. België is één van de beste leerlingen in de klas wat dat betreft, maar andere Lidstaten zijn minder vlijtig.


Daarnaast verwelkom ik de verschillende nieuwe initiatieven. Het ECRIS-initiatief bijvoorbeeld, waarbij momenteel gewerkt wordt aan een databank van veroordeelde buitenlanders. Ik kan ook verwijzen naar de Europol-hervorming, die de cel Internet heeft geïntegreerd in de reguliere werking - die Cel probeert samen met private ICT-partners online jihadistische content op te sporen en te verwijderen. Ook in het kader van de oprichting van de EU Grens- en kustwacht, besteden we nu bijzondere aandacht aan de toegang tot databases. Zonder snelle toegang tot actuele en nauwkeurige informatie zullen we altijd achterop hinken, en daarvan maken de terroristen maar al te graag misbruik. Europa kan inderdaad gericht meerwaarde bieden op dit vlak, en mag die kans niet laten voorbijgaan.