Meer macht voor Europol in strijd tegen terreur

11/05/2016

Het Europees Parlement geeft Europol meer macht in de strijd tegen terreur. De Europese politiedienst krijgt vooral online meer mogelijkheden om criminele activiteiten op te sporen. Europol zal meer internetcontroles kunnen uitvoeren én internetbedrijven makkelijker kunnen vragen om extremistische inhoud te verwijderen. Bovendien wordt het databeheerssysteem meer flexibel en moderner. 'Na de recente stemming om passagiersgegevens meer te delen (de zgn. PNR-regeling), zetten we vandaag opnieuw een belangrijke stap vooruit om de veiligheid van de Europese burgers beter te garanderen. Informatie speelt immers een centrale rol in een succesvolle anti-terreuraanpak,' zegt Europarlementslid Helga Stevens (N-VA).

 

Zowel de Europese instellingen alsook de lidstaten zullen een tandje moeten bijsteken, benadrukt Stevens: ´Europol zal de lidstaten nog sterker moeten ondersteunen om terrorisme en andere ernstige misdaden te bestrijden. Het Europees Parlement en de nationale parlementen zien de databescherming versterkt en zullen hun controlefunctie moeten opnemen. En ook de lidstaten moeten op hun verantwoordelijkheid worden gewezen. Zij moeten informatie uitwisselen om de terreurnetwerken in kaart te kunnen brengen.'

 

Eind november riep Europarlementslid Sander Loones (N-VA) de voorzitters van de Europese instellingen in een brief nog op om vaart te maken met het invoeren van antiterreurmaatregelen. Aansluitend werd intussen een akkoord goedgekeurd rond het uitwisselen van passagiersgegevens en nu worden dus de bevoegdheden van Europol versterkt. 'Broodnodig',  zegt Loones, 'want op het vlak van gegevensuitwisseling kan het inderdaad nog een pak beter. Bij Europol richt een aparte cel zich op foreign fighters. Deze terreurbestrijders kunnen hun job maar goed doen als ze voldoende informatie krijgen. Elke lidstaat moet zijn verantwoordelijkheid opnemen. We mogen bijvoorbeeld ook niet langer dulden dat verschillende landen te weinig informatie leveren aan het Schengen Information System (SIS).'  Het SIS is een geautomatiseerd register van gezochte personen in de Schengenzone.

 

In die brief pleitte Loones ook specifiek over meer bevoegdheden voor de EU Internet Referral Unit, die naar terroristische inhoud op het internet speurt en tegen volgende maand volledig operationeel moet zijn. ´Ondertussen heeft de EU IRU al honderden Twitter-accounts getraceerd, die IS-gerelateerde propaganda verspreiden. Met dit akkoord zal ze Twitter zelf kunnen vragen om die accounts te verwijderen. Onze federale politie beschikt sinds kort trouwens ook over een eigen IRU-team van acht personen, dat een geprivilegieerde partner van de IRU bij Europol is. Ons land staat daarbij vooraan in Europa wat de strijd tegen terreur betreft.'

 

Voor bijkomende vragen kan u terecht bij:

Helga Stevens – helga.stevens@europarl.europa.eu  – 0476/909939

Sander Loones – sander.loones@europarl.europa.eu – 0476/95044

Yannick Vanderveeren (woordvoerder) – yannick.vanderveeren@europarl.europa.eu  – 0473/806446