N-VA wil meer ambitie in aanpak sociale dumping

11/05/2016

Het voorstel van Eurocommissaris Thyssen voor een herziening van de detacheringsrichtlijn zou slechts een bescheiden bijdrage leveren aan de strijd tegen oneerlijke concurrentie. Toch activeerden parlementen uit voornamelijk Oost-Europese lidstaten gisteren de zogenaamde gele kaartprocedure. Zij kanten zich fel tegen het door Thyssen geïntroduceerde principe van 'gelijk loon voor gelijk werk'. Dit kwam misschien niet als een verrassing, maar is zeker en vast problematisch.

 

Detachering gaat over het tijdelijk uitsturen van werknemers naar een andere lidstaat voor kortlopende projecten. 'In haar voorstel wil Thyssen de maximale detacheringsduur op 24 maanden vastleggen, maar dit kan bezwaarlijk nog tijdelijk worden genoemd,' stelt Europarlementslid Helga Stevens (N-VA). 'Een termijn van drie tot zes maanden beantwoordt veel beter aan de echte doelstelling van detachering.'

 

Bovendien kan van een aangepaste detacheringsduur niet alle heil worden verwacht. De detacheringsrichtlijn – herzien of niet – raakt immers niet aan de Europese coördinatieregels voor het betalen van sociale zekerheid, en het is misschien wel daar dat het schoentje bovenal knelt. Momenteel kunnen gedetacheerde werknemers gedurende een periode van 24 maanden onderworpen blijven aan de socialezekerheidswetgeving van hun thuisland. 'Onze werknemers verliezen hierdoor de concurrentieslag,' zo vindt ook Kamerlid Wouter Raskin (N-VA). 'Willen we sociale dumping echt bestrijden, dan moet sociale zekerheid worden betaald in het land van tewerkstelling, in ieder geval van zodra er geen sprake meer is van een echte, tijdelijke detachering.'

 

Stevens voegt er wel nog aan toe dat het voor de democratie in Europa een uitstekende zaak is dat nationale parlementen een gele kaart kunnen trekken. 'Zij kunnen zo hun stem laten horen wanneer zij menen dat Europa buiten zijn bevoegdheden treedt. Onderzoek zal nu moeten duidelijk maken of er sprake is van onterecht Europees initiatief. Als zou blijken dat Thyssen haar huiswerk opnieuw moet maken, dan verwacht N-VA in ieder geval dat sterkere maatregelen worden genomen om oneigenlijke detacheringen een halt toe te roepen.'

 

Voor bijkomende vragen kan u terecht bij:

Helga Stevens – helga.stevens@europarl.europa.eu  – 0476/909939

Wouter Raskin – wouter.raskin@n-va.be – 0496/105195