Helga's tussenkomst in plenaire vergadering van 13.04.2016 m.b.t. agendapunt "Gebruik van persoonsgegevens van passagiers (EU-PNR)."

23/04/2016

Gebruik van persoonsgegevens van passagiers (EU-PNR)

Voorzitter, collega's, We weten allemaal dat strijders uit Syrië of Irak naar Europa terugkomen met plannen om dodelijke aanslagen te plegen. Het PNR-systeem is cruciaal in de strijd tegen terrorisme omdat het ons helpt zulke individuen te detecteren. Het PNR-systeem brengt gedrags- en reispatronen in kaart en bezorgt aldus een schat van informatie aan onze nationale veiligheidsdiensten. De Lidstaten zijn allang klaar met hun huiswerk, maar het Europees Parlement bleef onnodig lang treuzelen. 

Wie na de aanslagen in Parijs en Brussel het belang van een dergelijk informatiesysteem niet inziet, is ziende blind! We hebben nu nood aan oplossingen op korte termijn, zoals de uitwisseling van persoonsgegevens van passagiersvluchten.

Bepaalde partijen vonden een koppeling van PNR aan het databeschermingspakket essentieel. Nochtans zijn er in het PNR-dossier voldoende garanties voor databescherming opgenomen. De stemming over PNR heeft dus vijf jaar onnodige vertraging opgelopen. Hopelijk tonen alle fracties morgen hun gezond verstand en verkiezen ze veiligheid boven politieke spelletjes. En daarvoor moeten we onze privacy echt niet opgeven. Bovendien is het databeschermingspakket nu zo goed als rond. Geen enkele reden meer om nog te vertragen of tegen te stemmen!