Helga's tussenkomst in plenaire vergadering van 13.04.2016 m.b.t. agendapunt "Gegevensbescher- mingsverordening"

13/04/2016

  Er wordt vandaag eindelijk een pas vooruit gezet. De databeschermingsrichtlijn uit 1995 beantwoordde na meer dan 20 jaar niet meer aan de huidige noden en realiteit. Het is dan ook goed dat we vandaag een akkoord bereiken over een nieuw instrument, aangepast aan de actuele uitdagingen. Deze harmonisatie is een stap vooruit voor zowel consumenten als ondernemingen. Consumenten zullen hun rechten kennen doorheen de hele EU en behoorlijke juridische bescherming en herstel genieten. Ondernemingen krijgen duidelijkheid over wat zij wel en niet kunnen doen. Ze kunnen ook eenvoudiger grensoverschrijdende activiteiten ontplooien. Het recht op privacy en de interne markt gaan er dus samen op vooruit. Toch nog een kleine opmerking. De sleutel voor het succes van deze Verordening ligt duidelijk in de implementatie, die in het bijzonder voor KMO’s op een passende wijze moet gebeuren.