Helga's tussenkomst in plenaire vergadering van 11.04.2016 m.b.t. agendapunt "Verslag over de jaarverslagen 2012-2013 over subsidiariteit en evenredigheid.

11/04/2016

Tussenkomst Helga Stevens – Verslag over de jaarverslagen 2012-2013 over subsidiariteit en evenredigheid (2014/2252(INI)) – Rapporteur: Sajjad Karim (ECR)

 

Als rapporteur voor het advies in de Commissie Werk ben ik zeer tevreden dat vele elementen van ons advies meegenomen werden in het verslag van mijn ECR collega in de commissie Juridische zaken.

In onze opinie deden we enkele aanbevelingen:

Ten eerste, moeten de Commissie en de lidstaten de discussie versterken over de toepassing van het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel in het domein van werk en sociale zaken.

Ten tweede, vereist het subsidiariteitsbeginsel dat we als beleidsmakers erop toezien dat nieuwe Europese wetgeving een tastbare toegevoegde waarde heeft.

Ten derde moet de rol van de nationale parlementen verder worden versterkt.

Ik sluit af met twee persoonlijke bedenkingen.

Ik pleit er sterk voor dat werk wordt gemaakt van een onafhankelijke entiteit voor effectbeoordeling. Tot slot wil ik ook benadrukken dat gedurende het wetgevingsproces substantiële wijzigingen kunnen worden aangebracht aan het Commissievoorstel. Het is belangrijk ook voor deze amendementen na te gaan of ze in overeenstemming zijn met het subsidiariteitsbeginsel.