Gestructureerde dialoog met de heer Dimitris Avramopoulos, Commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap

14/01/2016

 

Dank u voorzitter. Geachte Commissaris. (... Nog iets extra gezegd... Aan te vullen door Hilda) U ging tijdens uw interview in Ter Zake gisteren elke confrontatie uit de weg, door de EU-lidstaten op hun verantwoordelijkheid te wijzen.

 

De kern van het probleem is nochtans dat Griekenland, uw eigen land dus, en Italië de achterdeur van ons Schengenhuis hebben opengezet voor onbeperkte massamigratie uit het Midden-Oosten. De Commissie, als bewaker van het Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem, heeft deze landen nog steeds niet op de vingers getikt voor het niet toepassen van Dublin.

 

Commissaris, het enige wat u heeft gedaan sedert de Migratieagenda is werk maken van het kanaliseren van de bestaande stromen en 3 miljard Euro toestoppen aan Turkije zonder ernstige wederdienst. Vandaag stelt u een grenswacht voor die enkel mensen mag binnenlaten, en dus niet tegenhouden of terugsturen. Dus de Europese buitengrenzen blijven gewoon openstaan! Met andere woorden, u moet uw huiswerk opnieuw maken! Sluit eindelijk de grenzen!