Mijn tussenkomst in Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken op 30 november 2015 over "Punt 9. Gedachtewisseling over de samenwerking tussen de EU en Turkije..."

30/11/2015

LIBE/8/04896

Gedachtewisseling met Matthias Ruete, directeur-generaal, DG HOME, Europese Commissie.

Systematische push-backs van alle asielzoekers terug naar Turkije, nadat zij op zee werden onderschept. Vervolgens deze mensen onderbrengen in Turkse vluchtelingenkampen, waar zij een asielaanvraag kunnen indienen. Positieve beslissingen geven vervolgens aanleiding tot een hervestiging naar Europa, zolang evenwel de Europese quota ter zake niet zijn bereikt. Push-backs en hervestiging, met Europese quota, dat is de oplossing die de N-VA delegatie voorstelde. Op die manier vallen er geen doden meer te betreuren op zee en heeft elke asielzoeker eenzelfde kans zijn aanvraag in te dienen. Gisteren werd in Brussel het actieplan tussen de E.U. en Turkije formeel goedgekeurd. Drie miljard voor de opvang van Syrische vluchtelingen daarin begrepen. Alle elementen voor het genoemde plan uit te voeren zijn nu aanwezig in dat Actieplan, m.n. ondersteuning van de opvanginfrastructuur en push-backs door de Turkse versterkte kustwacht. Wij verzetten ons niettemin tegen de vooropgestelde wederdiensten, waaronder toetreding en visumliberalisering. Soms is de prijs te hoog om betalen.