Helga's tussenkomst in plenaire vergadering van 25.11.2015 m.b.t. agendapunt "Resultaten van de top van Valletta op 11 en 12 november en van de G20-top op 15 en 16 november 2015":

25/11/2015

Op de migratietop in Valletta bespraken staatshoofden van de Europese en Afrikaanse landen de vluchtelingenproblematiek. Het resultaat is een Gemeenschappelijk Actieplan. De strijd tegen de instroom van illegale migranten is terecht een topprioriteit, net als terugkeer en uitwijzing.

 

Ook werd afgesproken dat Griekenland en Italië hun asielprocedures zouden verbeteren. Ook zouden ze hun opvangcapaciteit verhogen.  Maar! Deze twee EU-landen deden in het verleden al vaak loze beloftes inzake de registratie en opvang van asielzoekers.

 

De realiteit is dat de asielcrisis al ruim een jaar in alle hevigheid woedt. Maar we hebben nog steeds geen functionerende hotspots aan de EU buitengrenzen. Griekenland en Italië kregen al vele miljoenen euro's, maar nog steeds worden amper migranten geregistreerd. Deze middag stemden wij over een nieuw financieringspakket van €1,5 miljard, onder meer om deze pijnpunten aan te pakken. Maar we vragen ons af of het geld wel goed zal worden gebruikt?

 

Mijnheer Tsipras en mijnheer Renzi, het is nu echt tijd voor actie! Geen excuses meer!