Helga`s tussenkomst in plenaire vergadering van 27.10.2015 m.b.t. agendapunt "Conclusies van de Europese Raad van 15 oktober 2015, met name inzake de financiering van internationale...":

27/10/2015


Het enige resultaat van de mini-top is dat 100.000 extra opvangplaatsen worden voorzien langs de Balkanroute. Is dat alles? De exodus richting West-Europa, ook door economische migranten, gaat gewoon door en wordt nu louter beter georganiseerd. 

De Commissie wou praktische afspraken vastleggen voor resultaat op korte termijn. Ik had graag ook een dergelijke oplossing voorgesteld, en dat is die van de push-backs. Push-backs zijn absoluut mogelijk, conform Europese en internationale rechtsregels en rechtspraak. Onder welke modaliteiten dat kan werd echter nog nooit ernstig onderzocht. 

Via Griekenland kwam in 2015 alleen al een half miljoen mensen de EU binnen. Turkije gebruikt die asielzoekers nu als pasmunt voor visumliberalisering of zelfs EU toetreding. 

Dit in ruil voor een betere bewaking van de EU kustlijn. En waarom? Omdat de EU haar buitengrenzen niet meer kan of wil bewaken. De EU heeft de morele plicht te stoppen met het aantrekken van gelukszoekers door de facto opengrenzenbeleid.