Helga`s tussenkomst in mini-plenaire vergadering van 16.09.2015 m.b.t. agendapunt "Conclusies van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken."

16/09/2015

 

Maatregelen om de migratiecrisis te bestrijden moeten gericht zijn op de bescherming van de buitengrenzen, EU-lidstaten toelaten een kordaat activeringsbeleid te voeren en evenredig de lasten verdelen over alle landen. De grenzen van ons continent zijn te poreus. De Nederlandse regering, waarvan de socialisten deel uitmaken, kwam onlangs met een interessant voorstel, gebaseerd op het Australisch model. Systematische push-backs naar veilige landen, gecombineerd met een systeem van hervestiging. Een EU-lidstaat kan dan, samen met de VN vluchtelingenorganisatie UNHCR, mensen uit buitenlandse kampen halen. Iedereen, ook mensen met een beperking en armen, krijgt de kans geholpen te worden. Mensensmokkelaars, en IS, verdienen er niks meer aan. Geen doden meer op zee.