Helga`s tussenkomst in plenaire vergadering van 07.09.2015 m.b.t. agendapunt: "De situatie van de grondrechten in de EU": Dit is een uitgebreid verslag dat vele terreinen bestrijkt. Wegens

07/09/2015

 

Dit is een uitgebreid verslag dat vele terreinen bestrijkt. Wegens In Europa blijft deze groep kampen met achterstelling en uitsluiting. Vorige week was ik namens het EP aanwezig in Genève bij de gedachtewisseling tussen het VN monitoring comité en de Europese Commissie over de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Hun concluderende opmerkingen werden net gepubliceerd. Het comité was meer dan duidelijk: de rechten van personen met een handicap zijn fundamentele mensenrechten. Daarom moeten wij op Europees vlak een voortrekkersrol spelen, niet alleen op het vlak van sociaal beleid, maar ook op het vlak van werk, infrastructuur, mobiliteit, buitenlands beleid, EU-fondsen enzovoort. De handicap werkt immers door op alle beleidsdomeinen. Alle beleidsmakers moeten rekening houden met de handicapdimensie in hun beleid en ook voor eigen deur vegen. Dat wil zeggen dat mensen met een beperking ook gelijkwaardige toegang moeten kunnen krijgen tot EU-fondsen en EU-projecten. Zo zou er een apart budget moeten komen dat de meerkosten dekt van bijvoorbeeld gebarentaal en real timeondertiteling voor dove personen op conferenties en workshops en persoonlijke assistentie voor blinden en minder mobiele personen. Ook het Europees Parlement moet op dezelfde manier veel transparanter en toegankelijker zijn voor deze groep mensen. Ook zij zijn burgers van Europa.