Anders. Zoals jij. Een psychosociale benadering ter bevordering van de rechten van personen met een beperking