Ga naar

Person met een beperking

Personen met een beperking of handicap. Dit omvat doven, blinden, personen in een rolstoel en dergelijke meer.