Ga naar

Migratie en asiel

Bij migratie en asiel ligt de focus op mensen die vanuit verschillende landen migreren naar Europa. Asiel houdt in dat die mensen vluchten uit oorlogsgebied en hier bescherming vragen.