Helga's tussenkomst in de Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken van 21.06.2017: "Coördinatie van sociale zekerheidsstelsels“

21/06/2017

Dank aan de Commissie voor de zeer interessante en uitgebreide uiteenzetting over de voorstellen mbt coördinatie sociale zekerheidssystemen. Ik heb een vraag voor de Commissie. Frauduleuze A1-documenten tieren welig en ondermijnen logischerwijs het draagvlak voor detachering en het vrij verkeer van personen. Wanneer een lidstaat van ontvangst met een frauduleus A1-document wordt geconfronteerd, kan zij echter heel weinig doen.

Zij kan eenzijdig de geldigheid van dit document niet naast zich neerleggen, hoe manifest de fraude ook is. In de plaats daarvan moet zij een dialoog- en verzoeningsprocedure volgen die erg tijdrovend en inefficiënt is. 

Dit zorgde reeds in vele lidstaten voor frustratie, getuige ook de verscheidene procedures voor het Hof van Justitie waaronder een tegen de lidstaat waarvan ik afkomstig ben. Het mag en moet duidelijk zijn, voor verschillende lidstaten is de maat vol. Zij willen efficiënt kunnen optreden tegen fraude. Denkt de Commissie dat haar voorstellen om de A1-procedure te herzien voldoende doeltreffend zijn? 

Ik stel immers vast dat in deze voorstellen de ontvangstlidstaat nog steeds onder alle omstandigheden gebonden blijft aan de geldigheid van een A1-document. Graag had ik ook nog willen weten hoe de Commissie de door haar voorgestelde definitie van fraude interpreteert. Zij spreekt van de strijdigheid met 'wetgeving van een lidstaat'. Kan zij dit nader toelichten?

Verder zijn we ook groot voorstander van een wachttijd van 3 maanden effectief gewerkt te hebben alvorens iemand een werkloosheidsuitkering kan trekken in de ontvangstlidstaat. Dit is van groot belang voor het behoud of het herstel van het draagvlak voor het vrij verkeer van werknemers. Om die reden zijn we ook tegen de verlenging van de exporteerbaarheid van sociale uitkeringen van 3 maanden naar 6 maanden.

Tot dusver mijn tussenkomst. Dank u.