Liever doeltreffende aanpak van sociale dumping dan inefficiënte "one size fits all"

10/04/2017

Met enige teleurstelling lazen we het stuk van Tom Vandenkendelaere ‘Koorddansen aan de Noordzee’. Drie volle dagen heeft CD&V de tijd gehad om onze maatregelen tegen sociale dumping te analyseren, maar over de cruciale opdeling tussen risico- en niet-risicosectoren rept men met geen woord. Opvallend, want als eurofiele partij zou CD&V moeten weten dat deze opdeling net het perfecte middel vormt om het draagvlak voor detachering te versterken.

 

Want laten we wel wezen, N-VA stelt detachering absoluut niét gelijk aan fraude en beschouwt dit Europees systeem als een grote meerwaarde voor Vlaanderen. Daarom willen we in niet-risicosectoren zoals de metaalsector de detacheringsperiode niet inperken. In tegenstelling tot de 24 maanden die eurocommissaris Thyssen wil opleggen. Omdat onze open en exportgerichte Vlaamse economie daar nood aan heeft. Een volkomen vrij verkeer van diensten, in sectoren zonder risico op misbruik. Klinkt behoorlijk Europees, nietwaar Tom?

 

In risicosectoren zoals de bouw en de schoonmaak willen we echter het veelvuldig misbruik grondig aanpakken. Onze Vlaamse werknemers verliezen er simpelweg de concurrentieslag. Voor ons moet de detachering hiervoor beperkt worden tot zes maanden, waar volgens Vandenkendelaere ‘zeker iets voor te zeggen valt’. Wat houdt CD&V dan tegen om hierin mee te stappen? Wie zijn eigen nationale arbeidsmarkt niet durft te beschermen tegen buitenlands misbruik, ondergraaft elk draagvlak voor een stevige Europese interne markt.

 

Voor de N-VA zijn het ten slotte de lidstaten die het best geplaatst zijn om te bepalen wat hun risicosectoren zijn. Wie anders dan hen staat er dichter bij de nationale arbeidsmarkt? Waar N-VA op die manier in een passende, doeltreffende aanpak van dumping wil voorzien, kiest CD&V liever voor inefficiënte eenheidsworst. Zij gaat uit van het onzalige idee dat de interne markt volledige harmonisatie moet betekenen, terwijl wij voor de nodige flexibiliteit pleiten. Als dat ons het etiket van koorddansers oplevert, dan vrees ik dat Vandenkendelaere ondertussen van diezelfde koord gedonderd is.

 

Europees Parlementslid Helga Stevens & Kamerlid Wouter Raskin

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

(Dit is onze reactie op het opiniestuk van Tom Vandenkendelaere dat gepubliceerd werd in De Standaard van 6 april 2017 met als titel: ‘Koorddansen aan de Noordzee’. Zie: http://m.standaard.be/plus/notregistered?goto=/cnt/dmf20170405_02819996&articleid=dmf20170405_02819996

Ondanks herhaaldelijk aandringen kon of wilde De Standaard hier geen ruimte voor maken. Vandaar dat we het nu hier online zetten.

Het opiniestuk van Tom was een reactie op het redactioneel stuk over onze maatregelen tegen sociale dumping in De Standaard van 3 april 2017.)