Helga's tussenkomst in de Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken van 26.09.2016: "Aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen..."

04/10/2016


Aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake toegankelijkheidsvereisten voor producten en diensten - Hoorzitting.

Dank u voorzitter. Collega's, ik verwelkom deze hoorzitting en de kans omte discussiëren over de Europese Toegankelijkheidswet met experten. Ik wil graag dezelfde opmerking maken als mijn collega Ádám Kósa over het belang van betrokkenheid van personen met een beperking en hun representatieve organisaties zoals EDF. Ik heb begrepen dat we in latere commissievergaderingen meer dan voldoende mogelijkheden zullen hebben om dit thema te bespreken. Daarom zou ik graag de rest van mijn spreektijd willen geven aan vertegenwoordiger van het European Disability Forum, indien u akkoord bent. Dank u.