Helga's tussenkomst in de Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken van 29.02.2016: De situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie."

29/02/2016

Dank u voorzitter, collega's, 

Op dit dossier werden 1247 amendementen ingediend, door de verschillende politieke fracties in dit Parlement. Hetgeen opnieuw duidelijk aantoont hoe belangrijk dit Huis deze oefening acht. Ik wens de rapporteur alvast alle doorzettingsvermogen bij het uitwerken van de compromisamendementen. Zelf, namens de N-VA delegatie, blijf ik erbij dat de enige humane langetermijnoplossing voor de huidige vluchtelingencisis een systematisch push-backbeleid is, samen met hervestigingsinspanningen vanuit het buitenland als sluitstuk. De overtocht ontraden door alle bootjes terug te sturen naar het laatste transitland dus, en - eens de grenzen dicht zijn - onze verantwoordelijkheid verder opnemen door het overplaatsen van vluchtelingen naar ons continent. Welteverstaan, met een doorgedreven financiering van de buitenlandse vluchtelingenkampen, om de leefbaarheid ervan te verbeteren. Ik hoop dat onze gesprekken vruchtbaar zullen zijn, en dat elke fractie zich uiteindelijk kan vinden in de uiteindelijk aangenomen EP beleidsverklaring omtrent asiel en migratie voor deze legislatuur. Mijn groep zal alvast geen genoegen nemen met een tekst die lijkt op die die momenteel voorligt. Dank u, collega's.