Helga's tussenkomst in plenaire vergadering van 02.02.2016 m.b.t. agendapunt "Vluchtelingennood, controle aan de buitengrenzen en de toekomst van Schengen".

24/02/2016

 

Dank u. Voorzitter, collega's,

Wie denkt dat de massale instroom van asielzoekers en gelukszoekers gecombineerd kan worden met de principes van onze sociale welvaartsstaat, die heeft het mis. Blijven aanmodderen is geen optie.

Dat beseft ook het Nederlandse Voorzitterschap, dat asielzoekers vanop de Griekse eilanden met een ferry wil terugbrengen naar transitland Turkije, in ruil voor een beperkt aantal overplaatsingen naar ons continent. 

Mijn partij, de N-VA, is al lang voorstander van een systematisch push-back beleid. Hoe kan je anders grenzen bewaken? Het louter registreren en beheren van migratiestromen volstaat niet.

We zien dus meerdere goede elementen in het Nederlandse voorstel, dat sterke gelijkenissen vertoont met onze voorstellen om de vluchtelingencrisis aan te pakken.

Dat niet alle collega's het hiermee eens zijn, bleek uit uitspraken van vandaag en afgelopen dagen:

- Sommigen stellen voor om geld te geven aan asielzoekers in de vluchtelingenkampen. Dit zou de prijzen in die kampen wel eens kunnen doen stijgen, waardoor de EU indirect mensensmokkelaars zou beginnen sponsoren.

- Ook zijn er collega's die pleiten voor onbeperkte immigratie naar Europa door het uitreiken van toeristische visums aan asielzoekers.

Dit zijn onrealistische voorstellen met perverse neveneffecten.

Collega's, laat ons constructief meedenken met de Raad van de Ministers. Dat is het minste wat wij de Europese burger zijn verschuldigd.

Voorzitter : Dank u wel. Aanvaardt u een blauwe kaart van Mijnheer Lamsdorf ?

Mijnheer Lamsdorf :

Dank u wel Mevrouw Stevens. Ik ben het ermee eens dat we dit systematisch moeten aanpakken. Ik vind het ook juist dat de buitengrenzen gecontroleerd moeten worden opdat we de Schengen grenzen, de binnengrenzen, open kunnen houden. Maar hoe ziet men dat in uw fractie? Er zijn er in uw fractie die zeggen dat wij vuurwapens moeten gebruiken aan de buitengrenzen tegen weerloze vluchtelingen, vrouwen en kinderen. En dat is ook schriftelijk bevestigd en het is ook herhaaldelijk gezegd. Is dat een toevallige uitlating ?

Mevrouw Stevens:

Ik wil zeer duidelijk zeggen en vanuit onze fractie, en ik mag wel spreken vanuit onze fractie, dat wij ons volledig distantiëren van die uitspraak. Mensen neerschieten is onaanvaardbaar ! Ik denk dat ik duidelijk ben. Dank u wel.