Helga's tussenkomst in plenaire vergadering van 02.02.2016 m.b.t. agendapunt "Oprichting van een Europees platform voor de intensivering van de samenwerking bij het voorkomen en tegengaan van zwa

02/02/2016

 

Voorzitter, collega's,

Ik vind dat met dit verslag een goede weg is ingeslagen, en dat wil ik graag benadrukken. Zwartwerk is een groot maatschappelijk probleem en brengt de economie schade toe omdat de concurrentie niet eerlijk verloopt. Alle lidstaten moeten daarom goed samenwerken om zwartwerk effectief en efficiënt aan te pakken.

 

Het is daarom een heel goed idee om een Europees platform op te zetten om doeltreffend en snel uitwisselen van gegevens en informatie mogelijk te maken. Het is logisch en noodzakelijk dat de Europese Unie hierin een rol opneemt.

 

Ik noteer ook dat de verslaggever erop lette dat de Unie de bevoegdheden van de lidstaten respecteert, en niet buiten haar ondersteunende rol treedt.

 

Elke lidstaat moet de ruimte hebben een aanpak op maat te ontwikkelen voor de verschillende problemen waarmee zij worden geconfronteerd. Aangezien het verslag hiermee rekening houdt, kan ik het ten volle steunen.

Trefwoorden