Helga's tussenkomst in plenaire vergadering van 15.12.2015 m.b.t. agendapunt "Aangenomen besluit over het pakket inzake een Europese grens- en kustwacht":

15/12/2015

Voorzitter, collega's, nadat toeristische visa voor asielzoekers en visumvrij reizen voor Turken de revue passeerden, is het zover. Eindelijk een voorstel om de buitengrenzen beter te bewaken. Indien Griekenland niets blijft doen, zal Europa grenswachten sturen en de bewaking overnemen. Uitstekend nieuws, mits er effectief voldoende mankracht en materieel wordt ingezet.

Toch nog één fundamentele bemerking. Ik vernam dat het niet de bedoeling is onderschepte personen terug te sturen en dus push-backs te organiseren. Ook vernam ik dat het evenmin de bedoeling is om de instroom enigszins te beperken, laat staan een Europees maximumaantal af te spreken.

Zonder registratiecentra in Griekenland die dergelijke filtering toepassen, zullen we dus elke asielzoeker moeten opnemen die werd onderschept en voet zet op Europese bodem. Is het dat wat we verstaan onder grensbewaking? Trouwens, families de verdrinkingsdood injagen, met de belofte van open grenzen omwille van een onbetwistbaar recht op asiel, is dat moreel verdedigbaar?

 

De Europese grenswacht is een positieve ontwikkeling, maar toch graag wat meer politieke visie.