Helga`s tussenkomst in plenaire vergadering van 09.09.2015 m.b.t. agendapunt "Sociaal ondernemerschap en sociale innovatie ter bestrijding van de werkloosheid - Totstandbrenging van een concurree

09/09/2015

  De inclusie van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt is puur economisch gezien absoluut noodzakelijk. Het gaat niet enkel om onze sociale of ethische verantwoordelijkheid. Neen. In vergelijking met andere werkzoekenden zijn immers dubbel zoveel personen met een beperking werkzoekend. Dit terwijl hun specifieke vaardigheden en talenten zouden kunnen bijdragen tot meer diversiteit in teams en bedrijven. Werkgevers moeten beseffen dat als zij dat ongebruikte potentieel ten volle benutten, hun bedrijven een concurrentieel voordeel kunnen opbouwen. Zolang kwetsbare groepen zoals mensen met een beperking uitgesloten worden, kan er geen sprake zijn van een echt competitieve en inclusieve arbeidsmarkt. Er gaan immers zoveel talenten verloren. Rekening houdend met de vergrijzingsgolf die op ons afkomt, is dat echt wel zonde.

Trefwoorden