Helga`s tussenkomst in plenaire vergadering van 09.09.2015 m.b.t. agendapunt "Migratie en vluchtelingen in Europa."

09/09/2015


 

Vluchtelingen die vanuit Turkije over de oostelijke Middellandse Zee de EU via Griekenland willen binnenkomen, moeten op zee teruggedrongen worden naar Turkije. Dit doet geen afbreuk aan het internationaal zeerecht en het beginsel van non-refoulement , dat verbiedt iemand terug te brengen naar een onveilige haven. De N-VA-delegatie vindt Turkije immers een veilig land. Indien het omgekeerde beweerd wordt moet het Europees Hof voor de Rechten van de mens zich ter zake uitspreken. Op dit ogenblik bestaan hieromtrent geen principe-arresten. Enkel de push back door Italiƫ naar Libiƫ werd door het Hof reeds onder de loep genomen, hetgeen een volledig verschillende situatie uitmaakt. Bovendien heeft Commissievoorzitter Juncker net gezegd dat Turkije een kandidaat-EU-lidstaat is en dus bijgevolg een veilig land is. Was dat niet zo, dan was Turkije geen kandidaat-lidstaat geweest.