Home 2018-03-23T23:16:37+00:00
Loading...

Helga Stevens – Europees Parlementslid

Hallo, ik ben Helga Stevens. Mijn naamgebaar verwijst naar het feit dat ik vaak weg ben en dat ik dus ‘ergens’ ben.
Ik ben momenteel Europees Parlementslid en werk in het Europees Parlement.
Ik zetel in twee commissies. De eerste commissie handelt over burgerlijke vrijheden, binnenlandse zaken en justitie en de tweede commissie over tewerkstelling en sociale zaken. Binnen de commissie burgerlijke vrijheden, binnenlandse zaken en justitie focus ik me vooral op migratie en asiel alsook op privacy en databescherming en veiligheid. In de commissie sociale zaken en tewerkstelling ben ik vooral bezig met tewerkstelling en dan vooral in Europees verband bijvoorbeeld als het gaat over vrijheid van verkeer van personen en alsook voor personen met een beperking. Het moet mogelijk zijn dat iemand vanuit Polen gaat werken in Frankrijk of Engeland.
Ik ben ook lid van enerzijds de delegatie naar Korea en anderzijds de delegatie naar Centraal-Azië. Hierbij is het de bedoeling om ons te focussen op onderlinge betrekkingen en samenwerking met de verschillende parlementen in Korea en Centraal-Azië om daar democratie en transparantie alsook beter bestuur te bevorderen.

Helga’s Biografie

Helga’s CV

Recent nieuws

In de schijnwerpers

Facebook

2 days ago

Helga Stevens MEP

1000x dank aan mijn Koreaanse vrienden voor hun hulp en gastvrijheid tijdens onze reis in Zuid-Korea. Zij maakten de reis memorabel! Ook grote dank aan de Korea Deaf Association voor hun uitnodiging om een lezing te geven op hun jaarlijks congres in Gwangju op 6-7 juli 2018.

1000 times thank you to my Korean friends for their assistance and hospitality during our trip in South Korea. They made our trip memorable! Also many thanks to the Korea Deaf Association for their invitation to give a lecture at their annual congress in Gwangju on 6-7 July 2018.

솔라피데수어통역연구소
친절을 베풀어준 분들께 감사의 메세지

Thank you message by Helga stevens.

#솔라피데수어통역연구소
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 weeks ago

Helga Stevens MEP

Mensen met een beperking kunnen hun kiesrecht nog niet ten volle uitoefenen. Vijftien van de 28 EU-lidstaten ontzeggen mensen met een beperking die onder voogdij staan automatisch (!) hun recht om te stemmen. Ook zijn er grote belemmeringen om te stemmen, omdat kiesbureaus vaak gewoon niet toegankelijk zijn. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Twitter