Home2018-03-23T23:16:37+00:00
Loading...
NVA

Helga Stevens – Europees Parlementslid

Hallo, ik ben Helga Stevens. Mijn naamgebaar verwijst naar het feit dat ik vaak weg ben en dat ik dus ‘ergens’ ben.
Ik ben momenteel Europees Parlementslid en werk in het Europees Parlement.
Ik zetel in twee commissies. De eerste commissie handelt over burgerlijke vrijheden, binnenlandse zaken en justitie en de tweede commissie over tewerkstelling en sociale zaken. Binnen de commissie burgerlijke vrijheden, binnenlandse zaken en justitie focus ik me vooral op migratie en asiel alsook op privacy en databescherming en veiligheid. In de commissie sociale zaken en tewerkstelling ben ik vooral bezig met tewerkstelling en dan vooral in Europees verband bijvoorbeeld als het gaat over vrijheid van verkeer van personen en alsook voor personen met een beperking. Het moet mogelijk zijn dat iemand vanuit Polen gaat werken in Frankrijk of Engeland.
Ik ben ook lid van enerzijds de delegatie naar Korea en anderzijds de delegatie naar Centraal-Azië. Hierbij is het de bedoeling om ons te focussen op onderlinge betrekkingen en samenwerking met de verschillende parlementen in Korea en Centraal-Azië om daar democratie en transparantie alsook beter bestuur te bevorderen.

Helga’s Biografie

Helga’s CV

Recent nieuws

In de schijnwerpers

Facebook

6 months ago

Helga Stevens

WFD President Colin Allen vroeg me 6 jaar geleden welk advies ik wou meegeven aan de kijkers. Mijn antwoord: geef het niet op!

Mijn eigen woorden van 6 jaar geleden indachtig, ga ik het goede voorbeeld geven en niet plooien! 💪✊️

Colin
WFD President interviewed Helga Stevens MP of Flemish Parliament and Senator, Belgium Senate
... See MoreSee Less

View on Facebook

6 months ago

Helga Stevens

Goedemorgen!

Ondanks mijn mooie aantal voorkeurstemmen (11.053 op dit moment), waarmee ik qua aantal voorkeurstemmen op de vijfde plaats eindig op 27 kandidaten, raakte ik niet verkozen in het Vlaams Parlement vanop plaats 8. Dit omdat de kandidaten op plaats 5 en 6 die veel minder stemmen haalden dan ik, nog konden genieten van de “pot” van lijststemmen en ik aldus mijn zetel aan mijn neus zag voorbijgaan. Zie screenshot hieronder👇 voor de resultaten.

Ik wil graag de kiezers van harte bedanken die 11.053 keer op mij stemden! Dank je wel! 🙏🏻

Onthou: de kiezer heeft altijd gelijk. Dit resultaat moet ons allemaal tot nadenken stemmen. Iedere stem telt en elke kiezer zal zijn of haar reden hebben gehad om te stemmen zoals hij/zij gisteren deed.

Wat ik nu ga doen, moet ik nog bekijken. Eerst een pauze inlassen. Een plan B heb ik (nog) niet.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Twitter