Home2018-03-23T23:16:37+00:00
Loading...
NVA

Helga Stevens – Europees Parlementslid

Hallo, ik ben Helga Stevens. Mijn naamgebaar verwijst naar het feit dat ik vaak weg ben en dat ik dus ‘ergens’ ben.
Ik ben momenteel Europees Parlementslid en werk in het Europees Parlement.
Ik zetel in twee commissies. De eerste commissie handelt over burgerlijke vrijheden, binnenlandse zaken en justitie en de tweede commissie over tewerkstelling en sociale zaken. Binnen de commissie burgerlijke vrijheden, binnenlandse zaken en justitie focus ik me vooral op migratie en asiel alsook op privacy en databescherming en veiligheid. In de commissie sociale zaken en tewerkstelling ben ik vooral bezig met tewerkstelling en dan vooral in Europees verband bijvoorbeeld als het gaat over vrijheid van verkeer van personen en alsook voor personen met een beperking. Het moet mogelijk zijn dat iemand vanuit Polen gaat werken in Frankrijk of Engeland.
Ik ben ook lid van enerzijds de delegatie naar Korea en anderzijds de delegatie naar Centraal-Azië. Hierbij is het de bedoeling om ons te focussen op onderlinge betrekkingen en samenwerking met de verschillende parlementen in Korea en Centraal-Azië om daar democratie en transparantie alsook beter bestuur te bevorderen.

Helga’s Biografie

Helga’s CV

Recent nieuws

In de schijnwerpers

Facebook

Op 13.11.2018 stemde een ruime meerderheid in de bijzondere EP-commissie #terrorisme voor ons rapport met bevindingen en aanbevelingen om de strijd tegen terrorisme in EU op te voeren. In onderstaand video leg ik kort uit waar het om gaat. 👇

Het rapport zelf zal uiteraard worden gepubliceerd op de EP-website. Zodra de link beschikbaar is, laat ik het weten!
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 days ago

Helga Stevens MEP

‪Ruime meerderheid in de bijzondere EP-commissie #terrorisme voor ons rapport met bevindingen en aanbevelingen om de strijd tegen terrorisme in EU op te voeren: 23 stemden voor, 2 tegen, en 5 onthoudingen.

Dank aan Monika Hohlmeier, shadows en alle medewerkers voor de constructieve samenwerking in dit belangrijke dossier. Ook dank aan het TERR secretariaat voor de fantastische ondersteuning.

Europa veiliger maken is teamwerk! 👍‬
... See MoreSee Less

View on Facebook

Twitter